PNG sang JPG - chuyển đổi png sang jpg mà không làm mất chất lượng -

Trình chuyển đổi hình ảnh PNG sang JPG là một công cụ miễn phí giúp bạn chuyển đổi hình ảnh từ định dạng PNG sang JPG dễ dàng. Bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây để chuyển đổi các tệp từ PNG sang JPG: Bước 1: Chọn hoặc kéo tệp PNG từ máy tính của bạn về mũi tên đã cho. Bước 2: Một lần bạn kéo các tệp, công cụ này sẽ chuyển đổi hình ảnh ở định dạng JPG ngay và bạn chỉ cần tải về và lưu nó.

Gương tất cả hình ảnh theo chiều ngang hoặc chiều dọc.
Nếu chỉ một trường được đặt thì trường khác sẽ được tính tự động theo tỷ lệ co.

Thả tệp vào đây hoặc nhấp để tải lên.

Chỉ cho phép tải tệp lên hình ảnh